تاریخچه شهرداری قشم+اسامی شهرداران

[ad_1]

به مناسبت ۱۴ تیر ماه روز شهرداری ها تاریخچه و اسامی شهرداران قشم را جهت تقدیر از همه کارکنان این نهاد برای اولین بار از این سایت منتشر می شود :

مدارک و شواهد بسیاری در دست است که نشان می دهند جزیره قشم در گذشته از نقاط آباد و پر جمعیت ایران محسوب می شده و در دوره های مختلف تاریخ از رونق و اعتبار چشمگیری برخوردار بوده است.

قرار داشتن جزیره قشم در میان جزایر لارک ، هنگام و بطور کلی آبراهه ی هرمز اهمیت این سرزمین را در طول دوران تاریخی نشان داده است .

شهرداری قشم در مورخه ۲۵/۸/۱۳۳۹ به دستور وزیر وقت کشور تاسیس شد تا یکی از اولین شهرداری های استان هرمزگان باشد .

شهرداری قشم در طول تاریخ فعالیت خود با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده اما آنچه که مورد اهمیت قرار گرفته ، خدمات رسانی به اهالی در مدت حضور است .

ایجاد فضاهای سبز و اماکن تفریحی ، گسترش اماکن ورزشی ، اشاعه فعالیت های فرهنگی و … از عمده فعالیت های این شهرداری محسوب می شود  .

 

معرفی شهرداران قشم از ابتدا تا کنون

 

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتتاریخ تولدمدت خدمتسمت
۱عبدالرحمن ناظمیدیپلم۱۳۰۷۹ سالشهردار
۲داریوش افراسیابیدیپلم۱۳۱۹۳ ماهسرپرست
۳سید محمد حسینیدیپلم۱۳۲۰۱۴ ماهسرپرست
۴محمد قدسدیپلم۱۳۱۹۴ سالسرپرست
۵محمد علی کمالیاندیپلم۱۳۱۴۱۰ ماهسرپرست
۶محمد رشاد صابریفوق دیپلم۱۳۲۵۱ سالشهردار
۷محمد رفیع پور مولویفوق دیپلم۱۳۳۰۴سالشهردار
۸حمزء رهگشاکارشناس—–۱۷ ماهشهردار
۹محمد عقیل مدنیپایان ابتدایی۱۳۱۰۱ ماهسرپرست
۱۰جلال دهقاندیپلم—–۱۴ ماهشهردار
۱۱عبدالجواد ناظمیدیپلم——۵سال و ۶ ماهشهردار
۱۲جلال دهقاندیپلم——۳سال و ۲ ماهشهردار
۱۳نعمت ا… پیرمرادریدیپلم۱۳۲۲۶ ماهشهردار
۱۴محمد حسن ملکفوق دیپلم——۱سال و ۳ ماهشهردار
۱۵عبدالکریم فضلعلیکارشناس——۲سال و ۸ ماهشهردار
۱۶جلیل شمشیری میلانیکارشناس۱۳۲۵۱ سال و ۴ ماهشهردار
۱۷احمد سمالی زاده قشمیپایان دوره ابتدایی۱۳۲۴۳ ماهسرپرست
۱۸علی بازماندگان قشمیکارشناس۱۳۴۹۴ سالشهردار
۱۹نادر صالحیدیپلم۱۳۴۹۳ ماهسرپرست
۲۰حسین فینیکارشناس۱۳۵۲۴ سالشهردار
۲۱علی بازماندگان قشمیکارشناس۱۳۴۹۶ سالشهردار
۲۲تراب ذاکری قشمیکارشناس ارشد مدیریت اجرایی و بازار یابی۱۳۶۲۷ ماهشهردار
۲۳احمد رحیمی هلریکارشناس مدیریت بازرگانی۳ ماهسرپرست
۲۴ابراهیم رستم گورانی کارشناس ارشد جغرافیا(برنامه ریزی شهری).۹ ماهشهردار
۲۵محمد مسطوری قشمیکارشناس مدیریت بازرگانیهم اکنونشهردار

 

 

[ad_2]

لینک منبع

تاریخچه شهرداری قشم+اسامی شهرداران

[ad_1]

به مناسبت ۱۴ تیر ماه روز شهرداری ها تاریخچه و اسامی شهرداران قشم را جهت تقدیر از همه کارکنان این نهاد برای اولین بار از این سایت منتشر می شود :

مدارک و شواهد بسیاری در دست است که نشان می دهند جزیره قشم در گذشته از نقاط آباد و پر جمعیت ایران محسوب می شده و در دوره های مختلف تاریخ از رونق و اعتبار چشمگیری برخوردار بوده است.

قرار داشتن جزیره قشم در میان جزایر لارک ، هنگام و بطور کلی آبراهه ی هرمز اهمیت این سرزمین را در طول دوران تاریخی نشان داده است .

شهرداری قشم در مورخه ۲۵/۸/۱۳۳۹ به دستور وزیر وقت کشور تاسیس شد تا یکی از اولین شهرداری های استان هرمزگان باشد .

شهرداری قشم در طول تاریخ فعالیت خود با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده اما آنچه که مورد اهمیت قرار گرفته ، خدمات رسانی به اهالی در مدت حضور است .

ایجاد فضاهای سبز و اماکن تفریحی ، گسترش اماکن ورزشی ، اشاعه فعالیت های فرهنگی و … از عمده فعالیت های این شهرداری محسوب می شود  .

 

معرفی شهرداران قشم از ابتدا تا کنون

 

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتتاریخ تولدمدت خدمتسمت
۱عبدالرحمن ناظمیدیپلم۱۳۰۷۹ سالشهردار
۲داریوش افراسیابیدیپلم۱۳۱۹۳ ماهسرپرست
۳سید محمد حسینیدیپلم۱۳۲۰۱۴ ماهسرپرست
۴محمد قدسدیپلم۱۳۱۹۴ سالسرپرست
۵محمد علی کمالیاندیپلم۱۳۱۴۱۰ ماهسرپرست
۶محمد رشاد صابریفوق دیپلم۱۳۲۵۱ سالشهردار
۷محمد رفیع پور مولویفوق دیپلم۱۳۳۰۴سالشهردار
۸حمزء رهگشاکارشناس—–۱۷ ماهشهردار
۹محمد عقیل مدنیپایان ابتدایی۱۳۱۰۱ ماهسرپرست
۱۰جلال دهقاندیپلم—–۱۴ ماهشهردار
۱۱عبدالجواد ناظمیدیپلم——۵سال و ۶ ماهشهردار
۱۲جلال دهقاندیپلم——۳سال و ۲ ماهشهردار
۱۳نعمت ا… پیرمرادریدیپلم۱۳۲۲۶ ماهشهردار
۱۴محمد حسن ملکفوق دیپلم——۱سال و ۳ ماهشهردار
۱۵عبدالکریم فضلعلیکارشناس——۲سال و ۸ ماهشهردار
۱۶جلیل شمشیری میلانیکارشناس۱۳۲۵۱ سال و ۴ ماهشهردار
۱۷احمد سمالی زاده قشمیپایان دوره ابتدایی۱۳۲۴۳ ماهسرپرست
۱۸علی بازماندگان قشمیکارشناس۱۳۴۹۴ سالشهردار
۱۹نادر صالحیدیپلم۱۳۴۹۳ ماهسرپرست
۲۰حسین فینیکارشناس۱۳۵۲۴ سالشهردار
۲۱علی بازماندگان قشمیکارشناس۱۳۴۹۶ سالشهردار
۲۲تراب ذاکری قشمیکارشناس ارشد مدیریت اجرایی و بازار یابی۱۳۶۲۷ ماهشهردار
۲۳احمد رحیمی هلریکارشناس مدیریت بازرگانی۳ ماهسرپرست
۲۴ابراهیم رستم گورانی کارشناس ارشد جغرافیا(برنامه ریزی شهری).۹ ماهشهردار
۲۵محمد مسطوری قشمیکارشناس مدیریت بازرگانیهم اکنونشهردار

 

 

[ad_2]

لینک منبع